Haraf Sheen se KHUWABON KE NAAM

Dreams list of Haraf Sheen in urdu alphabet

Keywords:-marriage, wedding, biyah, mangni, engagement, ceremony, shadi, barat, rukhsati, shakhen, branches, shamyana, paal, decoration, items, shana, kangi, shaheen, parinda, bird, eagle, cheel, shahbaz, sharab, wine, sharbat, rooh, juice, shana, sharam, urethra, vagina, female, male, fertilization, reproduction, sexual, organs, shatranj, penis, shair, poetry, shola, spark, shaftaloo, shafaq, shikar, hunt, gor, khor, shakar, sugar, cheeni, shukrana, thankful, shukar, qandi, shikanja, cage, shagofa, shalgam, shalwar, salwar, shumar, counting, shamsher, shama, shamadan, shamla, shangraf, shor, shahar, city, shahadat, shaheed, martyardom, shirk, shahd, honey, sher, lion, cheeta, tiger, milk, sheer, sheera, sheesha, glass, shaq, shabab, shetan, evil, devil, satan, shitar, murgh, ostrich, oont, camel, shabeeha, imagination,

    ******XXXX******